Les obres desaparegudes del Seminari Conciliar de Barcelona

Fitxes: Universitat de Barcelona

Fotografies: L. Roisin