Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Fitxes i fotografies: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBA).