Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando

Fitxes i fotografies: ©Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Per més informació de cada obra:

Jesús de Monasterio

Francisco Sans y Cabot