Museo de Bellas Artes de Bilbao

El 3 d’agost de 1865 Agapit i Venanci Vallmitjana rebien l’encàrrec per a realitzar les escultures del Vestíbul principal del nou edifici de la Universitat de Barcelona, que l’arquitecte Elias Rogent estava erigint des de feia quasi dos anys. En aquest moment els germans Vallmitjana ja gaudien d’un cert reconeixement com a escultors, doncs havien estat guardonats a l’exposició nacional de Belles arts d’aquell mateix any, i el seu taller, sempre puixant en fama i prestigi, obtingué el permís per iniciar els treballs el dia 19 d’aquell mateix mes.

El programa, dissenyat per Elias Rogent, estava constituït per 5 escultures exemptes de gran format (2,80m d’alçada) que havien de simbolitzar les grans fites del coneixement en els diversos períodes de la història hispànica, a través d’alguns dels seus protagonistes més reeixits. Les obres foren elaborades en grans blocs de pedra sorrenca de Montjuïc, la mateixa emprada en la construcció del vestíbul, i s’havien de dur a terme en un taller instal·lat dins del mateix edifici. Tal com establia el contracte, el pagament fou de 3.000 escuts (7.500 pessetes; 45,08 euros) per a cadascuna de les escultures, i es portà a terme en tres terminis, certificats per l’Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona:

 

  1. 2/5 parts després de l’aprovació dels models de guix (3 de desembre de 1866)

  2. 2/5 parts quan la pedra definitiva es trobés completament treta de punts (1 de març de 1869)

  3. 1/5 part final quan les escultures estiguessin acabades definitivament (31 de juliol de 1871)

 

El mes de novembre de 1866 tots els models de les escultures a mida natural estaven buidats en guix, i situats als nínxols que els corresponien, on s’instal·laren les obres definitives que podem admirar avui l’any 1876. Tot i que els germans Vallmitjana treballaren junts, la signatura de les escultures recorda com Venanci fou responsable de les estàtues de Ramon Llull i Averrois, mentre Agapit elaborà les imatges de Sant Isidor de Sevilla, Alfons X el Savi i Lluís Vives.