Apostolat d’Agapit Vallmitjana i Barbany per a la façana de la catedral de Barcelona

El conjunt escultòric de la façana neogòtica de la catedral fou una de les actuacions més conegudes d’Agapit Vallmitjana. L’arquitecte encarregat del projecte de la façana, Josep Oriol Mestres i Esplugas (Barcelona, 1815-1895), va sol·licitar la col·laboració d’Agapit Vallmitjana que es va fer càrrec dels alt relleus amb testes del fris superior, del crist del mainell, i de les figures de l’apostolat. Els treballs escultòrics de la nova façana s’iniciaren el 1887 i s’acabaren el 1890. La documentació existent sobre el projecte arquitectònic no permet afirmar amb seguretat que existís un concurs per a l’adjudicació de la part d’escultura. Tanmateix, sí que es creà una comissió a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid per tal de dictaminar la idoneïtat de cada una de les escultures del conjunt. Les escultures es realitzaren en un taller habilitat al claustre de la catedral.

Fitxes elaborades per la Dra. Cristina Rodríguez-Samaniego, Universitat de Barcelona. 

(Fragments extrets del Catàleg d'escultura, medalles i pintura dels segles XIX i XX. Fons del Museu Frederic Marès /7, pendent de publicar).