Els escultors Vallmitjana al Parc de la Ciutadella

Fotografies: Art Públic de Barcelona, Direcció d'Arquitectura Urbana i Patrimoni, Ajuntament de Barcelona,

Fitxes: Isabel Coll, Antoni José Pitarch i Llorenç Bonet, Art Públic de Barcelona, Ajuntament de Barcelona